Når en virksomhed vil i gang med at lægge en del af sit PR, kommunikations- og salgs arbejde ud på de sociale platforme er det vigtigt, at virksomheden først får lagt en content strategi og en social medie strategi.

Hos New Media Mob har vi erfaring for, at langt de fleste succesfulde forløb bygger på, at strategi arbejdet går igennem 4 faser: 1. Indsamling af information,  2. Udarbejdelse af strategier, 2. At sikre opbakning fra hele organisationen og endeligt af 4. Implementering.

Fase 1
Indsamling af information

Det er vigtigt, at både vi og I får udvekslet alle relevante informationer for at kunne lave en strategi, der på én gang forholder sig til virksomhedens forretningsstrategi, til virksomhedens ressourcer og til virksomhedens formål, mål og målgrupper.

Det er vigtigt at starte hele processen med at samle alt tilgængelig information om virksomheden. Det gælder både om at kigge på, hvad der allerede er lavet af forretnings- og kommunikation planer, men også om at indsamle informationer om, hvordan virksomheden fungerer og hvilke ressourcer, der er til stede.

Fase 2
Content- og Social Medie Strategi

New Media Mob udarbejder en strategi, der forholder sig til, hvilke platforme, jeres virksomhed har mest gavn af, hvilke målgrupper, I skal ramme, og hvad I skal gøre og sige for at få dem i tale. Som en del af strategien får I også udleveret et praktisk huskeværktøj, der skal hjælpe til med at give strategien liv – også ude i det virkelige liv.

Fase 3
Opbakning fra organisationen

At påbegynde at arbejde effektivt med content strategier og flytte en del af virksomhedens kommunikation til de sociale platforme kræver at hele virksomheden ved, hvad der er i gang med at ske og dermed sikre opbakning til projektet. Opbakningen skal komme både fra ledelsen og fra gulvet.

New Media Mob har gode erfaringer med, at sikre opbakning i organisationen ved afholdelse af et seminar, hvor der deltager en række nøglepersoner fra virksomheden. Hvis både repræsentanter for ledelsen, for virksomhedens personale og for dem. der skal forestå det daglige arbejde med de sociale medier er til stede, så er der lagt et godt fundament for, at alle i virksomheden vil støtte op om indsatsen og de bedste resultater opnås.

Fase 4
Implementering

Det er en god start at have en strategi, der er formuleret og nedfældet på papir, men for New Media Mob er det lige så vigtigt, at vi får udstyret jer som virksomhed med den viden og de redskaber, der skal til for at udføre strategien i praksis.

Derfor afslutter vi altid vores Social Medie strategi forløb med en workshop, hvor de socialt medie ansvarlige, andre interessenter fra virksomheden og vi fra New Media Mob sammen kigger strategien igennem, får rettet den til og sat den i ordentligt i søen.

Nogle gange er det nok med den afsluttende workshop for at få operationaliseret den lagte Content- og Social Medie strategi, andre gange er det nødvendigt at sammensætte et program af hands-on workshops omkring enkelte sociale platforme, content skabelse og/eller brugen af redskaber før virksomhedens socialt medie ansvarlige er klædt helt på til opgaven. Det svinger meget fra virksomhed til virksomhed.

Samarbejdet med New Media Mob er herefter grundlæggende færdigt. Nogle virksomheder vælger efterfølgende at fortsætte med at bruge New Media Mob som en sparringspartner, der kan trækkes på, når der sker noget nyt og som sikrer, at kursen holdes. Nogle virksomheder vælger at understøtte Content strategien ved at bruge New Media Mob som leverandør af forskellige typer af content. En del vælger at bruge New Media Mob til begge dele.

Skal I have lagt en Content- og Social Medie Strategi for din virksomhed?

4 + 7 =

Vi vil så gerne hjælpe!

Dig med at komme godt i gang med at bruge de sociale medier i din virksomheds markedsføring.

I vores nyhedsbreve giver vi dig derfor gode råd og tips om at arbejde med content- og sociale medier.

Og så giver vi dig rabatter og tilbud.

 

Tak! Nu er du næsten skrevet op til vores nyhedsbrev. Der kommer lige en mail, du skal bekræfte.