Har I brug for en ekstern Social Medie manager?

Ekstern Social Medie Manager
Hvis din virksomhed ikke er parat eller har de nødvendige ressourcer til selv at varetage opgaven med at kommunikere på de sociale platforme, kan New Media Mob hyres til at varetage opgaven som ekstern Social Medie Manager.

For at sikre, at vi kan repræsentere jer bedst muligt, vil vi opsætte en intern netbaseret kommunikation mellem jeres virksomhed og os. Det er nemlig vigtigt, at vi hele tiden er så tætte på jeres virksomhed, at vi kan kommunikere med jer uden problemer og ved, hvad der sker af relevante ting, der evt. skal formidles videre via de sociale medier. Fremgangsmåden sikrer også, at I hele tiden beholder overblikket over, hvad New Media Mob laver for jer og hvad vi planlægger til fremtiden.

Derudover skal der afholdes jævnlige redaktionsmøder, hvor både New Media Mob og de relevante nøglepersoner i jeres virksomhed deltager.

Aflønningen for opgaven som ekstern Social Medie manager for jeres virksomhed er afhængig af opgavens størrelse og den tidsmæssige horisont. Små og tidsbegrænsede opgaver vil ofte være baseret på timer, men ved større faste opgaver, kan vi også aftale et fast månedligt beløb.

At bruge New Media Mob som jeres eksterne Sociale Medie Manager kan enten være eller et led i en overgangsordning, hvor det endelige mål er, at jeres virksomhed skal klædes på til selv at kunne overtage opgaven efter et fastsat tidspunkt eller af en mere varig karakter.

 

Vi vil så gerne hjælpe!

Dig med at komme godt i gang med at bruge de sociale medier i din virksomheds markedsføring.

I vores nyhedsbreve giver vi dig derfor gode råd og tips om at arbejde med content- og sociale medier.

Og så giver vi dig rabatter og tilbud.

 

Tak! Nu er du næsten skrevet op til vores nyhedsbrev. Der kommer lige en mail, du skal bekræfte.