Jeg er blevet hyret til at undervise i Sociale Medier på Erhvervsakademi Aarhus. Jeg glæder mig helt vildt!

Forløbet kommer til at blive en blanding af teori og praksis. Jeg mener nemlig, at man bliver nød til at dykke ned i stoffet og få fingrene “snavsede” for at forstå, hvad det er der foregår i den nye online virkelighed.

Og så har jeg fået mulighed for at krydre undervisningen med oplæg fra spændende mennesker, der er specialister på hvert Deres område. Jeg ved ikke hvem endnu, men det begynder jeg meget snart at tage fat på. Spændende mennesker har det jo med, at være optaget af spændende opgaver;)

Sociale medier

10 ECTS

Med faget bliver du kvalificeret til selvstændigt og professionelt at varetage kommunikationsopgaver i forbindelse med sociale medier og web 2.0. Du får viden om centrale teorier og metoder inden for medieforbrug og -adfærd, så du kan udvikle effektive kommunikationsplatforme i de sociale medier. Du får konkrete redskaber, så du kan varetage virksomhedens kommunikation via sociale medier – både internt og eksternt – herunder metoder til at skabe dialog og engagement. Vi ser også på, hvordan man udformer og eksekverer en social mediestrategi.

Indhold

 • Sociale medier – historie og udvikling
 • Netværkstankegangen og dens betydning for kommunikationen i de sociale medier
 • Succesfaktorer for tilstedeværelsen i sociale medier
 • Sociale medieplatforme: Brugere og egenskaber
 • Opbygning af communites
 • Viral kommunikation
 • Planlægning af brugerinvolverende aktiviteter
 • Salg og kundeservice i sociale medier
 • Overvågning og måling af omtale, engagement og sentiment
 • Web 2.0’s betydning for ledelse, herunder formulering af politikker og retningslinjer for adfærd og brug af sociale medier
 • Social mediestrategi, herunder tilpasning til de eksisterende strategier.

 

Dit udbytte

Når du har gennemført faget, kan du:

 • analysere og vurdere kommunikation, dialog og brugerinvolvering i sociale medier
 • vurdere forskellige platforme og mediers relevans i forhold til målgruppens behov og tilstedeværelse
 • planlægge og eksekvere kommunikation og brugerinvolvering i forskellige sociale medier
 • forstå og videreformidle de sociale mediers rolle som kommunikationskanaler på tværs af funktioner i virksomheden
 • anvende din viden og dine færdigheder i praksis, når du skal arbejde konkret med kommunikation og brugerinvolvering i sociale medier
 • tage del i udvikling og implementering af en strategi for virksomheden brug af sociale medier.

 

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget svarer til 10 ECTS-point.

 

 

Vi vil så gerne hjælpe!

Dig med at komme godt i gang med at bruge de sociale medier i din virksomheds markedsføring.

I vores nyhedsbreve giver vi dig derfor gode råd og tips om at arbejde med content- og sociale medier.

Og så giver vi dig rabatter og tilbud.

 

Tak! Nu er du næsten skrevet op til vores nyhedsbrev. Der kommer lige en mail, du skal bekræfte.